Napenergia Plusz Palyazat 2024

2024. jún. 7.

Napenergia Plusz 2024

Új Lehetőségek a Napenergia Használatában: A "Napenergia Plusz Program" Pályázat

A fenntartható energiatermelés egyre fontosabbá válik mind a háztartások, mind az üzleti szektor számára. Ennek előmozdítására a kormány bevezette a "Napenergia Plusz Program" pályázatot, amely jelentős támogatást nyújt a napenergia-rendszerek telepítéséhez. Az alábbiakban bemutatjuk a pályázat részleteit és a jelentkezés lépéseit.

A Pályázat Célja

A "Napenergia Plusz Program" célja, hogy elősegítse a lakossági és kisvállalati szektorban a napenergia hasznosítását. A program támogatást nyújt napenergia-rendszerek telepítésére, csökkentve ezzel a hálózatról vételezett villamosenergia mennyiségét és ösztönözve az energetikai öngondoskodást. A támogatás segítségével a pályázók jelentős költségmegtakarítást érhetnek el, miközben hozzájárulnak a környezetvédelemhez.

Indulás Feltételei a Napenergia Plusz Programban

1. Pályázói Jogosultság
 • Természetes személyek és kisvállalkozások: A pályázaton részt vehetnek természetes személyek és olyan kisvállalkozások, amelyek rendelkeznek a szükséges jogosultságokkal és engedélyekkel.

 • Tulajdonosi jogviszony igazolása: A pályázónak igazolnia kell a projekt megvalósításának helyszínén fennálló tulajdonosi jogviszonyát.

2. Pályázati Anyag Előkészítése
 • Regisztráció: A pályázóknak regisztrálniuk kell a hivatalos pályázati portálon.

 • Dokumentáció összeállítása: A pályázati anyagnak tartalmaznia kell az összes szükséges dokumentumot, például:

  • Tulajdoni lap másolatát

  • Engedélyeket és hozzájárulásokat

  • A tervezett napenergia-rendszer részletes leírását és műszaki terveit

3. Projekt Előkészítése
 • Kapcsolatfelvétel a kivitelezővel: A pályázónak fel kell venni a kapcsolatot egy megfelelő kivitelezővel, aki segít a projekt megtervezésében és a szükséges engedélyek beszerzésében.

 • Helyszíni szemle: A kivitelezővel történő helyszíni szemle szükséges a projekt pontos megtervezéséhez.

4. Pénzügyi Előkészületek

 • Önrész biztosítása: A pályázónak rendelkeznie kell a projekt költségeinek egy részét fedező önrésszel, amely a támogatás intenzitásától függően változhat.

 • Előleg biztosítása: Bizonyos esetekben szükség lehet előleg biztosítására a kivitelező részére.

5. Pályázati Benyújtás

 • Pályázati űrlap kitöltése: A pályázóknak ki kell tölteniük a pályázati űrlapot a hivatalos portálon.

 • Dokumentumok benyújtása: Az összes szükséges dokumentumot és igazolást be kell nyújtani a pályázati űrlap mellé.

6. Támogatás Elbírálása

 • Pályázat elbírálása: A benyújtott pályázati anyagot az illetékes hatóság elbírálja, és értesítést küld a pályázat eredményéről.

 • Szerződéskötés: A sikeres pályázatot követően szerződést kell kötni a támogatás folyósításáról.

Ezek az indulási feltételek biztosítják, hogy a pályázók megfelelően felkészültek legyenek a "Napenergia Plusz Program" keretében megvalósítandó projektekre. A pályázati folyamat alapos előkészítést igényel, amely magában foglalja a szükséges dokumentáció összeállítását, a pénzügyi tervezést és a megfelelő kivitelező kiválasztását.

A Pályázati összeg lehívásának módozatai

A Konstrukció
 • Előlegfizetés: A vállalkozói előleg a szerződés bruttó vállalási árának 34%-a, amelyet a kedvezményezett önerőből fizet.

 • Időközi Kifizetés: A projekt befejezésekor a kivitelező részszámlát állít ki a vállalási ár 80%-áról. Ebből a Támogató a kedvezményezett által kifizetett előleggel csökkentett összeget folyósítja, maximum 4,000,000 Ft-ig.

 • Záró Kifizetés: Az elosztóhálózat üzemeltető átvételét követően a kivitelező végszámlát állít ki a vállalási ár 20%-áról, amelyet a Támogató folyósít, maximum 1,000,000 Ft-ig.

B Konstrukció
 • Előlegfizetés: A vállalkozói előleg a szerződés bruttó vállalási árának 40%-a, amelyet a Támogató bankgarancia ellenében folyósít.

 • Időközi Kifizetés: A projekt befejezésekor a kivitelező részszámlát állít ki a vállalási ár 80%-áról. A Támogató a támogatási összeget az előleg támogatástartalmával csökkentett mértékben folyósítja.

 • Záró Kifizetés: Az elosztóhálózat üzemeltető átvételét követően a kivitelező végszámlát állít ki a vállalási ár 20%-áról, amelyet a Támogató folyósít, maximum 1,000,000 Ft-ig.

Pályázati Jogosultság és Eljárás

A pályázaton azok vehetnek részt, akik előzetesen regisztrálnak a hivatalos portálon, és megfelelnek a követelményeknek. A pályázati anyag összeállítása során figyelembe kell venni a szükséges dokumentumokat, mint például a tulajdoni lap másolata, hozzájáruló nyilatkozatok és a tervezett projekt részletes leírása.

Lépésről Lépésre
 1. Előzetes Tájékozódás: Ismerkedjen meg a pályázat feltételeivel és lehetőségeivel az NFFKÜ hivatalos weboldalán.

 2. Regisztráció: Regisztráljon a portálon 2024. január 15-től.

 3. Kapcsolatfelvétel a Kivitelezővel: Keressen megfelelő kivitelezőt, aki segít a projekt megtervezésében és a pályázati anyag összeállításában.

 4. Helyszíni Szemle és Konzultáció: Egyeztessen helyszíni szemlét és konzultációt a kivitelezővel.

 5. Dokumentáció Előkészítése: Gyűjtse össze és készítse elő a szükséges dokumentumokat.

 6. Pályázat Benyújtása: Nyújtsa be a pályázati anyagot az NFFKÜ portálján keresztül.

 7. Projekt Megvalósítása: A pályázat elfogadása után kezdődjön a kivitelezés a kiválasztott konstrukció alapján.

 8. Támogatás Lehívása: A projekt befejezése után nyújtsa be a szükséges dokumentációkat a támogatás lehívásához.

Összegzés

A "Napenergia Plusz Program" kiváló lehetőséget kínál a napenergia-rendszerek telepítésére, jelentős anyagi támogatással. A két különböző konstrukció biztosítja, hogy minden pályázó megtalálja a számára legkedvezőbb finanszírozási megoldást. A program nemcsak anyagi előnyökkel jár, hanem hozzájárul a fenntartható energiatermelés és a környezetvédelem előmozdításához is. Ha érdekli a napenergia hasznosítása, ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget!

További információért látogasson el az NFFKÜ hivatalos weboldalára.

Add Sections or Complete Pages

Add Sections or Complete Pages

Add Sections or Complete Pages

Add breakpoints to your blank page, then drop sections to have them responsive out of the box.

Get Started

Learn More